Transkriptim

Shërbimet tona janë përcaktuar për të thjeshtuar të gjitha nevojat tuaja të transkriptimit. Procesi ynë është i drejtpërdrejtë dhe tarifat transparente. Jemi krenar për tarifimin paraprak pa kosto të fshehura dhe mbajmë qëndrim të personalizuar duke marrë parasysh kërkesat e çdo pune.

Shërbimet tona të transkriptimit të shpejta ofrojnë një dorëzim EKSPRES (nën 24 orë) – që plotëson të gjitha kërkesat: asnjë pagesë shtesë për shumë thekse ose terminologji të vështira apo shumë folës.

Pavarësisht se çfarë duhet të transkriptoni, ne do ta transkriptojmë atë me shpejtësi, saktësi dhe pa ju tarifuar shumë. Nëse keni nevojë të transkriptoni një video, podkast, intervistë, komunikim ligjor ose mjekësor, raport financiar, studim apo kapitullin tjetër të librit që po diktoni ose ndonjë lloj tjetër transkriptimi, ne e dimë se keni nevojë për transkriptim të saktë, të lirë dhe të shpejtë. Këto janë pikërisht cilësitë rreth të cilave kemi ndërtuar shërbimet tona të transkriptimit të shpejtë.

Kur zgjidhni shërbimin tonë të transkriptimit të shpejtë për nevojat tuaja, mund të jeni i sigurt se do të jeni tepër i kënaqur me transkriptin tuaj dhe mirënjohës për shpejtësinë e dorëzimit.

Përballueshmëri: I mbajmë çmimet tona të përballueshme duke synuar bashkëpunim afatgjatë.
Dorëzim sipas afatit: Sigurohemi që tekstet e transkriptuara të dorëzohen para afatit.
Saktësi: Ofrojmë 100% saktësi në transferimin e audios/videos në tekst. Çdo projekt trajtohet me kujdes dhe redaktohet sipas kërkesave tuaja.
Mbështetje e klientit: I mbajmë linjat tona të hapura për të dëgjuar sugjerimet, pyetjet dhe ankesat tuaja.