Shërbime

Më shumë shërbime

Menaxhim projekti Ofrojmë shërbime profesionale të menaxhimit të projekteve, me qëllim sigurimin e zbatimit të suksesshëm dhe ekzekutimin e të gjitha iniciativave. Jemi të vendndodhur mirë për t’ju ndihmuar në projekte të të gjitha madhësive dhe vështirësive. Shërbimi ynë gjithëpërfshirës i menaxhimit të projektit përfshin planifikim, ekzekutim, monitorim dhe raportim. Ne punojmë ngushtë me ju […]

Read More

Titra

Përkthimi i titrave Ne shohim titra çdo ditë, më së shumti në mediat televizive dhe filmike. Përmbajtja multimediale e prodhuar në një shtet të caktuar nuk është më e kufizuar vetëm për njerëzit e atij shteti. Njerëzit me prejardhje kulturore dhe gjuhësore krejtësisht të ndryshme shprehin interes për të, shpeshherë më shumë sesa në vendin […]

Read More

Përkthim krijues

Përkthimi krijues është aftësi e specializuar, unike në industrinë e përkthimit – jo një shërbim që mund të ofrojë çdo përkthyes. Që biznesi juaj të ketë sukses në nivel global, duhet të siguroni se po përdorni gjuhën e duhur për tregun lokal. Kjo përfshin dërgimin e mesazheve të markës në tonin e duhur duke u […]

Read More

Transkriptim

Shërbimet tona janë përcaktuar për të thjeshtuar të gjitha nevojat tuaja të transkriptimit. Procesi ynë është i drejtpërdrejtë dhe tarifat transparente. Jemi krenar për tarifimin paraprak pa kosto të fshehura dhe mbajmë qëndrim të personalizuar duke marrë parasysh kërkesat e çdo pune. Shërbimet tona të transkriptimit të shpejta ofrojnë një dorëzim EKSPRES (nën 24 orë) […]

Read More

Redaktim

Një redaktim i mirë i produktit ka fuqinë për ta shndërruar çdo punë në rezultat të përsosur. Megjithatë, kryerja e një redaktimi të mirë nuk është lojë fëmijësh. Juve ju duhet një shërbim profesional shkrimi për të krijuar një vlerësim kompakt të një përkthimi të veçantë. Nëse keni nevojë për shërbimin e redaktimit për përmirësim […]

Read More

Përkthim

If you are looking for accurate professional quality Albanian language translation this is the right place. We are a freelance Albanian translation group with more than enough knowledge in translation business.

Read More

Lokalizim

Localization is the process of adapting software to different countries, languages, cultures or markets. We offer professional localization services for outsourcers, organizations, corporate and online businesses

Read More

Korrigjim

Proofreading is not an innate ability, it takes time and patience to spot errors in yours, as well as, others’ writing. If you are working as a content writer then, your company pays you well for good grammatical, misspelling free articles.

Read More