Përkthim

Nëse po kërkoni përkthime profesionale në lidhje me gjuhën shqipe ky është vendi i duhur. Ne jemi një grup vendas shqiptar që ofrojmë shërbime gjuhësore dhe kemi shumë njohuri në këtë fushëveprimi. Përvoja e rëndësishme dhe arsimi universitar na lejojnë të bëjmë përkthime nga shqipja dhe në shqip në një larmi të gjerë tematikash me cilësi dhe saktësi të pandryshueshme. Jemi shumë elastikë dhe zgjedhim të punojmë në një mjedis respekti të ndërsjellë, të gatshëm për të komunikuar haptazi. Gjithashtu sigurojmë shërbime redaktimi dhe kontrolli të cilësisë.

Ekipi ynë vërteton çdo ditë se një projekt gjuhësor i suksesshëm mbështetet më shumë më tepër sesa thjesht zëvendësimi i fjalëve të një gjuhe me fjalët e barasvlershme të një tjetre. Kërkon aftësinë për të përcjellë saktësisht idetë, për të komunikuar me saktësi konceptet dhe për të marrë parasysh sfondin kulturor të një publiku të caktuar me ndjeshmëri.

Mund të përkthejmë:

  • Manuale dhe procedura teknike
  • Përmbajtje të faqeve të internetit
  • Elektrikë dhe elektronikë
  • Përmbajtje të programeve kompjuterike
  • Broshura dhe katalogë
  • si dhe shumë lloje dokumentacioni.