Titra

Përkthimi i titrave

Ne shohim titra çdo ditë, më së shumti në mediat televizive dhe filmike. Përmbajtja multimediale e prodhuar në një shtet të caktuar nuk është më e kufizuar vetëm për njerëzit e atij shteti. Njerëzit me prejardhje kulturore dhe gjuhësore krejtësisht të ndryshme shprehin interes për të, shpeshherë më shumë sesa në vendin e prodhimit. Në krahasim me dublimin titrimi ka kosto shumë më të lirë për ta bërë përmbajtjen të kuptueshme për folës të gjuhëve të tjera.

Kur aplikohet në materiale të mësimnxënies, titrimi i gjuhës burimore ose transkriptimi janë mjete të dobishme që rrisin dhe përforcojnë procesin e mësimit. Gjithashtu shërben si ndihmë për personat me aftësi dëgjimi të kufizuar dhe shpesh kërkohet nga spitalet dhe institucionet e tjera të shërbimit shëndetësor.

Sfida kryesore gjatë përkthimit të titrave është përshtatja e tyre në tekst që lexohet lehtësisht me shpejtësinë e duhur njëkohësisht me çfarë shfaqet në video, në gjatësinë kohore me formulimin e duhur. Përkthyesit janë të vetëdijshëm për këtë kërkesë unike dhe përshtatin përmbajtjen e përkthyer për ta sinkronizuar pikërisht me videon, pa e ndryshuar negativisht saktësinë dhe cilësinë e përgjithshme të përkthimit.

Kur titrat duhet të përkthehen, teksti i transkriptuar i audios mund të jetë i disponueshëm ose jo. Në këtë rast, përmbajtja vokale transkriptohet e ruhet në një skedar përpara fillimit të përkthimit.
Albtranslations është përfshirë në një numër projektesh afatgjata edhe afatshkurtra për përkthim të titrave. Nëse keni nevojë për shërbime përkthimi të titrave, ju ftojmë të na kontaktoni, ju premtojmë shërbime të përshtatshme, cilësore dhe të përballueshme. Mund të merrni tani tarifat më të mira të përkthimit të titrave në shqip për projektin tuaj duke na kërkuar një kuotim. Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi na kontaktoni dhe ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt. Ne do të përmbushim çdo kërkesë individuale të klientit, duke e përshtatur përkthimin për t’iu përshtatur nevojave tuaja të projektit – duke siguruar sukses global, përhapje më të madhe në tregu dhe rritje të kënaqësisë së përdoruesve. Videoja i nënshtrohet shumë kontrolleve të cilësisë nga ekipi ynë në mënyrë që të sigurohet cilësia më të mirë përpara dorëzimit.

Ne gjithashtu kryejmë kontrolle cilësie të titrave tuaja të përkthyera nga një palë e tretë.