Gjuhët

Ne ofrojmë shërbime gjuhësore të nivelit të lartë, duke qenë të specializuar në anglisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, boshnjakisht në/nga shqip falë linguistëve të brendshëm dhe rrjetit lokal. Megjithatë, falë rrjetit tonë ndërkombëtar të stabilizuar, ofrojmë gjithashtu shërbime globale të përkthimit gjuhësor dhe lokalizimit, duke mbuluar shumicën e gjuhëve evropiane dhe më gjerë në/nga anglishtja. Ndryshe nga shumë kompani të shërbimeve gjuhësore, në AlbTranslations punësojmë vetëm 100% përkthyes që flasin gjuhën amtare, që do të thotë se të gjitha shërbimet tona kryhen duke pasur parasysh zakonet lokale, duke ndihmuar që mesazhet tuaja të jenë të qarta dhe çdo zhargon të përkthehet në mënyrë efektive për të parandaluar keqkomunikimin.